Termowizja w elektryce

Badanie rozdzielnic elektrycznych z wykorzystaniem termowizji jest metodą diagnostyczną, która pozwala podczas normalnej pracy i przy pełnym obciążeniu na wykrycie usterek lub anomalii instalacji. Usterki te mogę być przyczyną powstania awarii urządzeń elektrycznych lub nawet doprowadzić do zagrożenia pożarowego w zakładzie.
Zgodnie z wymaganiami firm ubezpieczeniowych, badania termowizyjne rozdzielnic elektrycznych w zakładach przemysłowych oraz innych obiektach użyteczności publicznej powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku.

Termowizja w budownictwie

1/ Wycieki
Ze względu na możliwości wychwycenia różnicy temperatur, badanie termowizyjne jest skuteczną metodą wykrywania wycieków wewnątrz ściany bez potrzeby rozkuwania całej ściany. Dzięki badaniu możemy z wysokim prawdopodobieństwem wykryć miejsce wycieku. Pozwala to na zminimalizowanie kosztów związanych z tradycyjnymi metodami.

2/ Straty ciepła
Badanie termowizyjne to również skuteczna metoda na znalezienie miejsc w domu lub mieszkaniu, które poprzez błędnie wykonaną izolację są przyczyną strat ciepła. Zlikwidowanie odnalezionych tą metodą tzw.: „mostków cieplnych”, mimo że prawdopodobnie będzie wymagać remontu, będzie skutkować zniwelowaniem niekontrolowanej utraty ciepła z domu, co w efekcie będzie prowadzić do znacznych oszczędności.