Termowizja jest coraz powszechniej wykorzystywana np. do okresowego badania rozdzielni elektrycznych, których wymaga coraz więcej firm ubezpieczeniowych. Takie badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych powinny być wykonywane przez firmy zewnętrzne przynajmniej raz w roku. Dla uzyskania wiarygodnych wyników do badania musi być użyta profesjonalna kamera termowizyjna wysokiej rozdzielczości.

Dzięki swoim możliwościom badanie termowizyjne jako metoda diagnostyczna znajduje szerokie zastosowanie w branży elektrycznej. Badanie termowizyjne rozdzielni elektrycznej wykonujemy kamerą wysokiej rozdzielczości co skutkuje dokładnością pomiaru.
Naszym głównym celem jest lokalizacja miejsc przegrzewania się instalacji elektrycznych. Wykonujemy bezinwazyjną diagnostykę rozdzielni elektrycznych, obwodów elektrycznych, układów zasilania maszyn itp.
Dostosowujemy się do potrzeb inwestorów i klientów, prowadząc badania:

- z szybką diagnozą na miejscu, pozwalającą natychmiast wykryć defekty i anomalie, widoczne wprost na ekranie kamery

- z przygotowaniem profesjonalnego raportu z przeprowadzonego badania (raport zarówno w formie papierowej, jak i cyfrowej), zawierającego zarówno zdjęcia termowizyjne jak i rzeczywiste, wraz z analizą badanych punktów i powierzchni, wraz z wnioskami i sugestiami.

Otrzymane w ten sposób obrazy pozwalają bez wyłączenia urządzeń ocenić ich stan techniczny, przewidzieć możliwość powstania awarii. Termografia ma zastosowanie wszędzie tam gdzie występowanie różnych nieprawidłowości maszyn, urządzeń lub budynków mogą objawiać się zmianą temperatur na ich powierzchni.

Dzięki profesjonalnemu sprzętowi możemy oferować Państwu najwyższej jakości badania, których wyniki uchwycą nawet najdrobniejsze różnice temperatur, pozwalając tym samym na precyzyjne wskazanie anomalii i defektów w Państwa instalacjach elektrycznych, urządzeniach czy aparaturze.